ปรเมศ อ่ำครอง

ความสามารถพิเศษ

– สามารถเขียน โปรแกรมด้วย ภาษาC และ C++ ได้

– สามารพัฒนาโปรแกรมและออกแบบแอพพลิเคชั่นผ่าน Blynk ได้

 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

สำเร็จการศึกษาจาก โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์

เกรดเฉลี่ย 3.65

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

กำลังศึกษาอยู่ที่ โรงเรียน ผดุงปัญญา่

วิชาที่ชอบ

คอมพิวเตอร์ และ วิทยาศาสตร์

ประวัติส่วนตัว

ชื่อ-สกุล นาย ปรเมศ อ่ำครอง

ชื่อเล่น ฟิวส์

วันเกิด 2 ส.ค. 2549

อายุ 17 ปี

ความถนัด
คณิตศาสตร์ 80%
วิทยาศาสตร์ 95%
ภาษาไทย 75%
ภาษาอังกฤษ 54%
คอมพิวเตอร์ 90%

ดูพอร์ตโฟลิโอเพิ่มเติม

ผลงานที่สะสมทุกระดับชั้น ที่ได้ศึกษาและปฎิบัติมา